Contact

Stichting I-Watch en haar toezichtruimte

Disclaimer
De elektronische weg voor het indienen van verzoeken aan (het bestuur van stichting) I-watch, om informatie te verstrekken, staat NIET open.

Hoe gaat I-Watch om met het Coronavirus?

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus/COVID-19 neemt I-watch verschillende maatregelen die zijn gebaseerd op de adviezen en maatregelen van het RIVM en de regering.

Dit betekent dat wij de kantooromgeving naar thuislocaties hebben verplaatst.

Een ieder van ons is via de gebruikelijke telefoonnummers en mailadressen te bereiken. Hieronder valt ook het algemene telefoonnummer.

Hierbij willen wij vermelden dat het cameratoezicht uiteraard onverminderd wordt uitgevoerd. In de toezichtruimte zijn de nodige hygiënische maatregelen genomen om de diensten zo verantwoord als mogelijk door te laten gaan.

ADRES

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

TELEFOON

Telefonisch zijn wij bereikbaar op de volgende tijden: 09:00 tot 17.00 uur.

088 – 965 42 42

E-MAILADRES

Voor algemene vragen kunt u ons e-mailen.

info@i-watch.nl