I-watch concept

Het I-watch concept is gebaseerd op het vroegtijdig opsporen van ongewoon en/of ongewenst gedrag. Daarbij maken we gebruik van 2 schillen:

Schil I

Kenteken camera

Dit betreft een zogenaamd virtuele ‘slotgracht’ rond om het cameragebied in de vorm van kentekenregistratiecamera’s op alle toegangswegen. Hiermee wordt het mogelijk op basis van content herkenning verdachte voertuigen en bewegingen te detecteren en in de toezichtruimte te signaleren

Schil II

Dôme camera

Betreft bestuurbare camera’s die op strategische plaatsen staan, waarmee alle gedragingen gezien kunnen worden. De intelligentie in het Platform zorgt voor voorspellende waarden die het mogelijk maakt om ongewoon gedrag vroegtijdig te herkennen. Zo wordt inhoud gegeven aan het proces Detectie -> Analyse -> Inzet -> Coördinatie. 

twee schillen I watch

Expertise

Naast het verzorgen van cameratoezicht, heeft I-watch in de afgelopen jaren de nodige expertise opgebouwd met betrekking tot onderzoek naar nut, noodzaak en juridische (on)mogelijkheden van dat cameratoezicht. Maar ook voor advisering, het maken van cameraplannen, businesscases, projectmanagement en dergelijke, kunt u een beroep doen op I-watch. Wij kunnen dat, eventueel in samenwerking met derden, voor u verzorgen. In het schema hiernaast, hebben wij in grote lijnen de stappen weergegeven van het totale traject om te komen tot een verantwoorde manier van cameratoezicht.