Openbare orde

I-watch verzorgt cameratoezicht voor gemeenten in het kader van de Handhaving van de Openbare Orde.

Artikel 151c van de Gemeentewet geeft de gemeente de bevoegdheid om cameratoezicht toe te passen als middel in het kader van de Handhaving van de Openbare Orde. I-watch ondersteunt gemeenten daarbij in zowel het proces om tot cameratoezicht te komen als ook in de daadwerkelijke dienstverlening met betrekking tot cameratoezicht. Ook hierbij is de nauwe samenwerking met politie een onderscheidende factor.

Het cameratoezicht kan een structureel karakter hebben, bijvoorbeeld in uitgaansgebieden of op bepaalde hotspots, maar ook tijdelijk van aard zijn bij bijvoorbeeld evenementen.