Zaakbescherming

I-watch is door informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven de (ver)bindende schakel tussen de ketenpartners.
Daarnaast verzorgt I-watch ten behoeve van de overheid en bedrijfsleven, cameratoezicht in het publieke domein.

Voor bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en dergelijke is het cameratoezicht (wel in het publieke domein) gericht op zaakbescherming.
Het cameratoezicht is intelligent door vroegtijdige herkenning van ongewenste content en gedrag. Daarbij maken wij gebruik van ons twee-schillen model.

Schil 1:             Kentekenregistratiecamera’s (kortweg ANPR)
Schil 2:            Bestuurbare camera’s, waarmee wij het hele gebied in beeld kunnen brengen.

Al deze werkzaamheden worden verzorgd in de Toezichtruimte van I-watch.

Om aan te kunnen sluiten bij I-watch is het belangrijk dat er lokaal een collectieve organisatie is zoals een ondernemersvereniging, parkmanagement of industriekring.
Verder is het van belang dat er een keurmerk veilig ondernemen-B is waarbij ook gemeente en politie betrokken zijn.